SVARĪGI! PAR IZMAIŅĀM IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMOS

Sakarā ar COVID-19 stingrāku ierobežojumu noteikšanu, no 13.oktobra stājas spēkā TC Ādaži iekšējie kārtības noteikumi par Tenisa centra Ādaži apmeklējumu personām, kas nepiedalās tiešajā treniņu procesā.

  • Bērniem uz treniņiem Tenisa centrā jāierodas ne ātrāk kā 15minūtes pirms treniņa.
  • Ģērbtuvēs neuzturēties ilgāk kā 5minūtes, ievērot 2m distanci un ģērbtuves kapacitāti, kas norādīta uz ģērbtuves durvīm.
  • Vecāki jeb pavadošās personas neuzturas Tenisa centra telpās, tajā skaitā balkonos. Bērni, kas jaunāki par 7 gadiem var tikt pavadīti līdz ģērbtuvēm palīdzot sagatavoties treniņam, pēc kā pavadošajai personai bērns ir jāgaida ārpus TC Ādaži telpām, vai TC Ādaži kafejnīcā, ja tajā ir brīvas sēdvietas.
  • Ja kafejnīcā ir aizņemtas visas sēdvietas, tad TC Ādaži telpas ir jāatstāj un jāuzgaida ārā līdz atbrīvosies sēdvietas.