Porsche Riga Cup 2016

 

Porsche_kauss-2016_A1_Guntis

reitings_porsche_2016_web_couples

Screen Shot 2016-03-09 at 10.30.31 AM

PORSCHE RIGA CUP 2016 pāru jauktās dubultspēlēs

(turpmāk tekstā – Sacensības)

NOLIKUMS

Sacensību posmi:

Sacensību posmu datumi: 15. maijs, 3. jūlijs, 18. septembris, 23.oktobris – fināls.

Dalībnieku skaits un vecuma grupa:

1. Pāru (pāris arī dzīvē) jauktās dubultspēles amatieriem* senioru grupā, no 35 gadu vecuma. Dalībnieki sacensībām piesakās ar saviem partneriem. 1.posms un 4.posms norisinās spēlējot ar savu partneri, 2. un 3. posms – pēc izlozes principa.

  1. 1.posmā rezervētas 6 Wild Card un 4.posmā rezervētas 2 Wild Card Porsche centrs Riga. Katra posma maksimālais dalībnieku skaits – 32 pāri.
  2. Sacensības notiek pēc tabulas „dakšas” principa.

Dalības maksa:

Dalības maksa tiek noteikta 50 EUR no pāra kārtā. Sacensību rīkotāji apņemas nodrošināt sacensību dalībniekus ar bumbām, tiesneša pakalpojumiem un ēdināšanu.

Reitinga tabula:

Sacensībām būs sava reitinga tabula. Reitinga punkti tiek rēķināti, skaitot no pēdējās vietas pēc formulas = koeficients no pēdējās vietas. Tālāk punkti tiek rēķināti proporcionāli augošā secībā, pieskaitot koeficientu 2 (katram dalībniekam) līdz pat pirmajai vietai. Katrā kārtā abu pāra dalībnieku punkti tiek summēti un apkopoti reitinga tabulā. Sacensību noslēgumā katra pāra sliktākais kārtas rezultāts (kārta kurā pāris nav piedalījies, vai sliktākā punktu summa) tiek atmests un  trīs labāko kārtu rezultātu summa nosaka Sacensību uzvarētāju pāri. Reitings ir publiski apskatāms pie kluba informatīvā dēļa un mājas lapā www.tenissadazi.lv/turniri/reitingi/

Pirmajā posmā pāru pretinieki tiek izlozēti pēc nejaušības principa. Izlozi veic Porsche centrs Rīga pārstāvis.

Sacensību norise:

  1. Sacensības tiek aizvadītas pēc viena uzvarēta seta principa ar izšķirošo punktu (tie-break pie 6:6).
  2. Iesildīšanās tiek noteikta 5 min, kopš spēlētāji izgājuši uz laukuma. Pretējā gadījumā tiesnesim tiesības izteikt brīdinājumu. Pēc atkārtota brīdinājuma var tikt atņemti punkti.
  3. Ja dalībnieks bez attaisnojoša iemesla (piem., trauma) atsakās spēlēt sacensībās, tad viņam tiek piešķirts max soda punktu skaits (piem., par 1.vietu 36, tātad mīnus 36). Tas pats princips tiek piemērots, ja spēlētājs atsaka dalību vēlāk par 24h pirms sacensību sākuma. Organizatori patur tiesības šo principu piemērot pēc radušās situācijas un ir pieļaujami izņēmumi.

Balvas posmos:

Katra posma (4 posmi) uzvarētājs (1 pāris) saņem Voucheri testa braucienam uz nedēļas nogali konkrētā laika periodā ar kādu no Porsche modeļiem, kas norādīts Voucherī. Otrā un trešā posma uzvarētāju pārim Vouchers tiek piešķirts katram atsevišķi.

Galvenā balva:

Galvenās balvas ieguvējam (1 pārim) tiek nodrošināta bezmaksas dalība „Porsche  on Track” pasākumā (Balva ietver: izmitināšana 2 naktis (vienā pāra numurā), ēdināšana, lidojuma biļetes, transfers, Porsche VIP serviss).

Laika periods: Trases lietošanas sezona: no marta līdz novembrim.

Uzvarētāju pārim jābūt vismaz 35 gadu jaunam un derīgai autovadītāja apliecībai, lai piedalītos ”Porsche on Track” pasākumā.

Iekšējie kārtības noteikumi:

Sacensību dalībnieku pienākums ir uzvesties atbilstoši tenisa ētikas principiem un pildīt sacensību rīkotāju un galvenā tiesneša norādījumus. (Guntis Rudzītis, 29 535 136)

Pieteikšanās kārtība:

Lai reģistrētos Porsche Riga Cup 2016 tenisa turnīram, lūdzam zvanīt galvenajam tiesnesim:

Guntim Rudzītim (29 535 136) vai Porsche centrs Rīga biroja administratorei Agnesei Burbo (67096503).

* Turnīram netiek pielaisti profesionāļi, kas ikdienā ir tenisa treneri.