Cenas

 

Screen Shot 2017-12-21 at 9.39.08 AM

Uzmanību! Abonementu īpašniekiem:

Jūs saglabājiet iespēju mainīt spēles laiku, paziņojot ne vēlāk kā līdz iepriekšējās dienas 20:00.

Pretējā gadījumā būsim spiesti ieskaitīt pilnu samaksu par nenotikušo spēles laiku.

Ceram uz sapratni!

Spēles laikus var rezervēt pie administratores vai pa tālr.: 29447407, 67997181.

 

 

 

Leave A Comment