PORSCHE RIGA CUP 2017

Screen Shot 2017-05-09 at 10.21.48 AM

PORSCHE RIGA CUP 2017
dubultspēlēs amatieriem
(turpmāk tekstā – Sacensības)

 NOLIKUMS
Sacensības: 2017.gada 27.maijs
Sacensību sākums plkst. 10:00, ierašanās spēlētājiem no plkst.9:30

Dalībnieku skaits un vecuma grupas:
1. Dubultspēles amatieriem vīriešiem divās vecuma grupās: “30 līdz 44” un “45 +” grupa. (Skat. Ierobežojumus)
2. Dubultspēles sievietēm pludmales tenisā vienā grupā: “30 +” (Skat. Ierobežojumus)
3. Maksimālais dalībnieku skaits katrā grupā – 16 pāri.
4. Sacensības notiek pēc tabulas „dakšas” principa.
5. Porsche centram Rīga rezervētas 3 Wild Cards abās vecuma grupās. Kopā 6 Wild Cards.

1.Ierobežojumi dalībniekiem:
Turnīram netiek pielaisti:
1.1.Profesionāļi;
1.2.Tenisa treneri;
1.3.Porsche Riga Cup 2015 un Porsche Riga Cup 2016 turnīru fināla uzvarētāji.

2.Orgkomiteja:
5 personu sastāvā, patur tiesības, nepaskaidrojot, nepielaist turnīram pretendentu, atteikumu nosūtot rakstiski uz pretendenta pieteikumā norādīto e-pastu.

3.Dalības maksa:
Dalības maksa tiek noteikta 30 EUR no dalībnieka. Sacensību rīkotāji apņemas nodrošināt sacensību dalībniekus ar bumbām, tiesneša pakalpojumiem un ēdināšanu, pludmales tenisā tiek nodrošinātas arī raketes.

4.Pieteikšanās sacensībām:
4.1.Dalībnieki sacensībām piesakās klātienē Porsche centrs Rīga, Krasta ielā 54, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.18:00.
4.2.Dalību var pieteikt arī elektroniski linkā: http://www.porsche.lv/porsche-riga-cup-2017
Pieteikšanās līdz 2017.gada 25.maija plkst. 18:00.

5.Sacensību norise:
5.1.Sacensību pāri tiek izlozēti sacensību dienā pirms turnīra sākuma pēc nejaušības principa. Izlozi veic Porsche centrs Rīga pārstāvis.
5.2.Sacensības tiek aizvadītas pēc viena uzvarēta seta principa ar izšķirošo punktu (tie-break pie 6:6).
5.3.Iesildīšanās tiek noteikta 5 min, kopš spēlētāji izgājuši uz laukuma. Ja laiks tiek pārtērēts, tad tiesnesim ir tiesības izteikt brīdinājumu. Pēc atkārtota brīdinājuma var tikt atņemti punkti.

6.Balvas:
6.1.Turnīra noslēguma ceremonijā Porsche centrs Rīga pārstāvji pasniedz 4 Voucherus (testa braucienam uz nedēļas nogali)
6.2.Porsche centrs Rīga patur tiesības organizēt pārsteiguma balvu/-as.
6.3.Turnīra “dubultspēles sievietēm pludmales tenisā” uzvarētāju pārim (2 personas) tiek nodrošināta balva no Porsche centrs Rīga: Porsche Driver’s Selection sieviešu pulkstenis katrai no uzvarētāju pāra. (2 pulksteņi)
Galvenā balva:
6.4.Galvenās balvas ieguvēji ir vīriešu amatieru dubultspēļu uzvarētāji. Viens uzvarētāju pāris katrā grupā. Kopā 4 uzvarētāji.
Balvā: bezmaksas dalība “Porsche on Track 2017” braukšanas pasākumā: (Balva ietver: izmitināšana 2 naktis 5* viesnīcā, ēdināšana, lidojuma biļetes, VIP transfērs un serviss)
Laika periods: 2017. gada novembrī. Organizatoru noteikto datumu nav iespējams mainīt vai pārcelt. Uzvarētājam jābūt derīgai autovadītāja apliecībai, lai piedalītos “Porsche on Track” braukšanas pasākumā.
Balvu nevar apmainīt pret naudu vai citu Porsche centrs Rīga pakalpojumu.

7.Iekšējie kārtības noteikumi:
Sacensību dalībnieku pienākums ir uzvesties atbilstoši tenisa ētikas principiem un pildīt sacensību rīkotāju un galvenā tiesneša norādījumus.